Algemene verkoopvoorwaarden 2024

 


Toepassing van de Algemene verkoopvoorwaarden

-op iedere bestelling die geplaatst word bij Houthandel van Deuveren Dedemsvaart gelden de algemene verkoopvoorwaarden.
-Houthandel van Deuveren Dedemsvaart behoud zich het recht de algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De eventueel gewijzigde algemene verkoopvoorwaarden gelden dan voor de nieuwe offertes en bestellingen.

Privacy beleid persoonsgegevens

-De bescherming van persoonsgegevens staat bij Houthandel van Deuveren Dedemsvaart hoog in het vaandel. Wij zullen persoonsgegevens ten alle tijde beschermen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden. U gegevens worden enkel ontvangen via onze website, email of telefonisch. Deze worden verwerkt door Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Deze worden alleen verwerkt met uw toestemming. Persoonsgegevens worden verwerkt voor: de nieuwsbrief, bestellingen die u doet bij ons en via ons contact formulier. Deze gegevens blijven ten alle tijde  vertrouwelijk bij Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.  Voor onze nieuwsbrief kunt u zich ten alle tijde afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.houthandelvandeuveren.nl publiceren. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.

Bestellingen en retourneren bij Houthandel van Deuveren Dedemsvaart

-bestellingen die telefonisch, schriftelijk of via de mail worden besteld dienen ook te worden afgenomen en te worden voldaan. Eventuele wijzigingen in overleg met Houthandel van Deuveren Dedemsvaart
- materialen of producten die speciaal worden besteld en die Houthandel van Deuveren Dedemsvaart normaal niet in haar assortiment voert dienen ten alle tijd te worden afgenomen
-Houthandel van Deuveren Dedemsvaart behoud het recht een bestelling te weigeren, wanneer klant openstaande facturen heeft, of onvermogen tot betaling
-bestellingen dienen door de klant zelf te worden gecontroleerd. Het akkoord dat gegeven word op de bestelling word dan ook de definitieve bestelling
-op retour materialen word altijd 15% in mindering gebracht
-bij annuleren van een bestelling die reeds geladen klaar staat om afgeleverd te worden, word 15% in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag
-gezaagde materialen kunnen niet retour worden gebracht.

Bestellingen op maat gezaagd

-bestellingen die op maat moeten worden gezaagd zien wij graag tijdig doorgegeven. Deze kunnen wij helaas niet per direct voor u zagen.
-genoemde prijzen van producten zijn zonder zagen of andere houtbewerkingen. Voor het zagen van platen, latten, balken o.d. word per product en per hoeveelheid bekeken wat hiervoor de zaagkosten zijn.

Offertes van Houthandel van Deuveren Dedemsvaart

-typ- zetfouten voorbehouden
-prijzen van offertes zijn 2 weken geldig na offertedatum. Tussentijds kunnen zich prijswijzigingen voordoen
-prijzen zijn altijd geldig voor afhalen bij bedrijf, tenzij anders vermeld of aangevraagd. Transport word dan apart aangegeven.
-offertes die akkoord zijn bevonden waarbij levering op locatie aan de orde is dienen door de klant vooraf te worden voldaan

Leveringen Houthandel van Deuveren Dedemsvaart

-Levering op locatie altijd in overleg met Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Klant kan op geen enkele manier Houthandel van Deuveren Dedemsvaart hierop aanspreken of zich hier rechten aan verlenen.
-Materialen worden afgeleverd naast de auto, gelost met autokraan of kooiaap.
-transport kosten verschilt per pakket en orderwaarde bij internet bestellingen via onze website. Pakketten op aanvraag altijd in overleg met Houthandel van Deuveren Dedemsvaart
-levertijden hebben , zolang er geen exacte datum genoemd is, geen precieze dag of datum
-de risico’s van schade en verlies van materialen worden bij aflevering overgedragen aan de klant
-aantallen en lengtes worden bij bestelling altijd zorgvuldig gecontroleerd door Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Bij verkeerde aantallen of lengtes, overleg met Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Melding hiervan binnen 48 uur na aflevering.
-klant dient de bestelde aantallen bij aflevering of afhalen te controleren. Mochten er aantallen ontbreken, gaat dit altijd in overleg met Houthandel van Deuveren Dedemsvaart
-leveringen op locatie dienen vooraf te worden voldaan

 

Afhalen materialen op leen aanhanger

-materialen kunnen bij ons worden afgehaald met gebruik van onze leen aanhanger. Het is hierbij van belang dat u uw eigen sjorbanden en eventueel aanhanger-net meeneemt en gebruikt. Deze stelt Houthandel van Deuveren niet beschikbaar om de simpele reden dat deze met schade retour komen of niet retour komen!
 

Maatwerk bij Houthandel van Deuveren Dedemsvaart

-Houthandel van Deuveren streeft ten alle tijden om een zo goed mogelijk product te leveren
-Kromtrekken van maatwerk in hout, panelen/tafels en/of dergelijke kan voorkomen bij hout. Hout is een natuurproduct. We streven ernaar om dit zo min mogelijk voor te laten komen echter valt het niet altijd te voorkomen. Geleverde producten dienen direct te worden verwerkt na ontvangst. Als kromtrekken wel voorkomt natijd kan de klant Houthandel van Deuveren hier op geen enkele manier op aanspreken. 
-reclames van maatwerk binnen 8 dagen na leverdatum
-maatvoering die doorgegeven worden, telefonisch, schriftelijk of via de mail, worden aangehouden in de werkplaats, typ- zetfouten voorbehouden
-maatvoeringfouten die door Houthandel van Deuveren worden gemaakt, worden te allen tijde opgelost
-maatwerk in de werkplaats die besteld worden dienen vooraf over te worden gemaakt

Betalingen Houthandel van Deuveren Dedemsvaart

-Houthandel van Deuveren Dedemsvaart bepaald te allen tijde het te betalen bedrag, mits vooraf afspraak overeen gekomen met de klant. Dit geldt bij het afhalen van materialen en het bezorgen van materialen op locatie. De klant is niet bevoegd zelf het bedrag bepalen of te verrekenen, met materialen die anders zijn besteld o.d.
-bij levering op locatie dient de betaling vooraf te worden voldaan

Facturering Houthandel van Deuveren Dedemsvaart

-reclames binnen 8 dagen na factuurdatum
-bestellingen worden gefactureerd conform het BTW tarief dat geldig is op dag van bestelling
-facturen die gestuurd worden via mail op bestellingen die geleverd moeten worden op locatie dienen te allen tijde vooraf te worden overgemaakt, mits anders overlegt met Houthandel van Deuveren Dedemsvaart
-materialen die op rekening worden afgehaald, door klanten die bij ons in het systeem staan, hebben een betalingstermijn van 14 dagen
-als de betalingstermijn van 14 dagen word overschreden zal Houthandel van Deuveren Dedemsvaart hiervan een herinnering sturen. 2 dagen na de herinnering dient het openstaande bedrag overgemaakt te zijn
-mocht 2 dagen na de herinnering het te betalen bedrag niet betaald zijn, zal er een aanmaning worden gestuurd. Deze dient binnen 14 dagen na verstuur datum te zijn worden voldaan
-mocht betaling niet hebben plaatsgevonden 14 dagen na de aanmaning, zal Houthandel van Deuveren Dedemsvaart, zonder verdere vermelding, het uit handen geven aan Smit en Legebeke Gerechtsdeurwaarders te Ommen
-alle kosten die worden gemaakt door de gerechtsdeurwaarder en eventuele berekende rente op het verschuldigde bedrag, zullen te allen tijde worden betaald door de klant
-de geleverde of afgehaalde goederen blijven te allen tijde in bezit van Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Word er niet voldaan aan de afspraken wat betreft betaling, is Houthandel van Deuveren Dedemsvaart ten alle tijde in de bevoegdheid om de materialen terug te halen

Garantie Houthandel van Deuveren Dedemsvaart

-hout is een natuurproduct. Dit betekend dat hout kan scheuren, verkleuren en vergrijzen. Ook kunnen in hout kwasten(knoesten) voorkomen. Door weersinvloeden is kans op scheurvorming, verkleuring en vergrijzen mogelijk. 
-mocht na het plaatsen en verwerken door weersinvloeden scheurvorming, verkleuring of vergrijzing voorkomen welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn binnen de gebruikelijke normen, kan geen garantie worden verhaald op Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Houthandel van Deuveren Dedemsvaart is hierbij niet verplicht om nieuwe materialen te leveren of schadevergoeding te voldoen.
-klant kan alleen op producten van Houthandel van Deuveren Dedemsvaart garantie verkrijgen mits vastgelegd. Arbeidsloon na verwerken van het product valt niet onder garantie.

-materialen dienen op de juiste manier te worden verwerkt. Gebeurt dit niet, is Houthandel van Deuveren Dedemsvaart nooit aansprakelijk op houtrot, vocht indringing, scheurvorming, kromtrekken, doorbuigen etc etc. van de verwerkte materialen
-klant kan zich geen garantie ontlenen aan Houthandel van Deuveren Dedemsvaart nadat de klant het product heeft verwerkt
-Houthandel van Deuveren is leverancier van materialen. Tot op een bepaalde hoogte kunnen wij adviseren waar nodig. Met betrekking tot verwerken van de producten is de klant zelf verantwoordelijk
-in geval van levering van producten door Houthandel van Deuveren Dedemsvaart die hij van een hoofdleverancier(vaste producten) heeft gekocht, verstrekt Houthandel van Deuveren Dedemsvaart op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijk aan de garantie die Houthandel van Deuveren Dedemsvaart van zijn leveranciers verkrijgt
-klant kan niet zonder overleg met Houthandel van Deuveren Dedemsvaart zelf een oplossing bedenken/uitvoeren, en hiervan de kosten in rekening brengen bij Houthandel van Deuveren Dedemsvaart. Dit dient ten alle tijde vooraf te worden overlegd.
-mits reële reden, zal Houthandel van Deuveren Dedemsvaart altijd met een oplossing proberen te komen om de problemen op te lossen
- reparaties aan geleverde maatwerk producten kunnen uitsluitend aan de werkplaats bij ons worden gerepareerd. Reparatiewerkzaamheden op locatie is hierbij niet mogelijk. 
-om geschillen te voorkomen is het belangrijk dat de klant kennis heeft van de gekochte producten en de verwerking van de gekochte producten. Als dit niet het geval is kunnen geen garanties op Houthandel van Deuveren worden verhaald. 

 

Houthandel van Deuveren
Galileistraat 29-31
7701SK Dedemsvaart
Tel 0523 – 610163
info@houthandelvandeuver
en.nl

© 2017 - 2024 Houthandel van Deuveren Dedemsvaart | sitemap | rss